• สายการผลิตแปรรูปพลัมสีเขียว
    สายการผลิตแปรรูปพลัมสีเขียว
    สายการผลิตแปรรูปพลัมสีเขียวออกแบบด้วยโครงสร้างเหล็ก ติดตั้งและถอดประกอบได้ง่าย และไม่น่าจะก่อให้เกิดมลภาวะต่อการก่อสร้าง มีรูปลักษณ์ที่สวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า

ส่งคำถามของคุณ