Gửi yêu cầu của bạn

ĐIỂM ĐAU CỦA KHÁCH HÀNG

- Muốn cạnh tranh được với hàng Nhật thì chất lượng phải đảm bảo mới được khách hàng chấp nhận.

- Vốn đầu tư ban đầu hạn chế.


GIẢI PHÁP TÌNH HUỐNG

Sau khi hiểu nhu cầu và nghi ngờ của khách hàng, nhóm Chase thiết kế kế hoạch dự án ba giai đoạn cho khách hàng. 

Dự án được thực hiện theo thứ tự 

- một túi lớn nước trái cây nguyên bản

- túi lớn nước trái cây cô đặc

- bao bì riêng của kem cô đặc.

Khách hàng được khuyên nên đầu tư vào dự án tiếp theo sau khi dự án được đưa lên mạng và nhận được lợi nhuận đầu tư nhất định. Đối với các vấn đề kỹ thuật, 

Các kỹ sư của Chase đã nhiều lần thử nghiệm các sản phẩm tinh chất mận xanh Nhật Bản, sau khi thảo luận nhiều, xác định kế hoạch quy trình.


DỰ ÁN THEO DÕI

Dự án được khách hàng và chính quyền địa phương công nhận không chỉ tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn mà còn giải quyết vấn đề việc làm và cơ hội chế biến nông sản cho địa phương.

Dự án diễn ra suôn sẻ như kế hoạch, và Chase có một hợp tác dễ chịu với khách hàng. Sau thành công của dự án giai đoạn đầu, khách hàng của dự án giai đoạn cuối vẫn chọn Chase.

2016 Green Plum Processing Line - Guizhou China2016 Green Plum Processing Line - Guizhou China

Thêm một bình luận
VIẾT CHO CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

sallie.zhao@chase-sh.com

Gửi yêu cầu của bạn